Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους.

Αλληλογραφία
SOFTWORKS A.E.
Εφαρμογές και Υπηρεσίες Πληροφορικής
Μ. Ψελλού 30 & Γ. Φραντζή 1
546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλεφωνική
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 801200
Τηλ. υποστήριξης: 2312 208100
Fax: 2310 801209

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

  Για όλα τα θέματα επικοινωνίας και γενικές πληροφορίες.
  Για όλα τα θέματα υποστήριξης και υπηρεσιών.            
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish