Υπηρεσίες

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

Η Softworks παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών και του Internet μας δίνει την δυνατότητα να προσφέρουμε άμεση υποστήριξη ακόμα και στους απομακρυσμένους πελάτες μας.

Περισσότερες πληροφορίες...

Διάθεση και Υποστήριξη Oracle

Η Softworks η οποία είναι Oracle Certified Partner (πιστοποιημένος συνεργάτης) διαθέτει την RDBMS Oracle Database Server και άλλα προϊόντα της Oracle και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες...

Διάθεση & Υποστήριξη Linux

Η Softworks διαθέτει το Oracle Enterprise Linux και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων Linux κατά περιστατικό ή με σύμβαση υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες...

Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού

H Softworks αναλαμβάνει την ανάπτυξη custom software (κατά παραγγελία).
Εφαρμόζοντας την τεχνολογία που διαθέτει και την υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών δίνει λύση σε μηχανογραφικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τυποποιημένο λογισμικό.

Ειδικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με σύμβαση ετήσιας υποστήριξης ή κατά περιστατικό. Πελάτες μας οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που έχουν την ανάγκη και την απαίτηση για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σταθερότητα στην ποιότητα.


            
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish