Εταιρεία

Πελατολόγιο υπηρεσιών


Στο πελατολόγιο Oracle, Linux, υπηρεσιών της Softworks περιλαμβάνονται εταιρείες όπως :

ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. (MAC FROST)
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. (MINERVA)
OHONOS SNACK A.B.E.
ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε.
SAM 0-13 A.E.
ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
MACON Α.T.E.Ε.
ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε.
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.
ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε.
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
COMPUCON Α.Ε.
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚH A.E.

OXFORD COMPANY Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε.
AS COMPANY
ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.
SATURN ΑΕ
ΕΛΟΓΑΚ

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)


Δείτε επίσης και τους πελάτες μας με εφαρμογές της οικογένειας ΤΡΙΤΩΝ.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish