Προϊόντα

Πρωτόκολλο


Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου

Το Πρωτόκολλο είναι μια σύγχρονη και αποτελεσματική λύση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και αρχειοθέτησης εγγράφων ανεξάρτητα από το είδος επιχείρησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη εφαρμογή ή σε συνδυασμό με άλλες εφαρμογές ΤΡΙΤΩΝ προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση για την υπηρεσία.

Το Πρωτόκολλο παρέχει μια αναβαθμισμένη λύση στη διαχείριση όλης της αλληλογραφίας, περιλαμβάνοντας την τήρηση αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων, στάδια παρακολούθησης διακινούμενων εγγράφων, ηλεκτρονική αποθήκευση εικόνας εγγράφου στην βάση δεδομένων.

Όλα τα δεδομένα της εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιοποιημένων εγγράφων αποθηκεύονται σε Oracle RDBMS.

Το Πρωτόκολλο σχεδιάστηκε για τη διαχείριση μεγάλου όγκου εισερχόμενης ή εξερχόμενης αλληλογραφίας και μπορεί να οργανώσει σε τμήματα ανάλογα με την ευρύτερη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Το Πρωτόκολλο λειτουργεί και αυτόνομα αλλά και σε συνδυασμό με όλες τις εφαρμογές οικογένειας ΤΡΙΤΩΝ / Softworks.
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish