Υπηρεσίες

Διάθεση και Υποστήριξη Oracle


Η Softworks είναι η μόνη εταιρεία με έδρα στην Βόρεια Ελλάδα και μία από τις λίγες ελληνικές που ικανοποιεί τα αυστηρά κριτήρια πιστοποίησης της Oracle και γίνεται Certified Partner καθώς διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υποδομές.

Η εταιρεία μας διαθέτει την Oracle database, τα προϊόντα Oracle Fusion Middleware όπως Application server και Business Inteligence και τα υπόλοιπα προϊόντα τεχνολογίας της Oracle. Η Softworks έχει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων με προϊόντα της Oracle από συστήματα λίγων χρηστών έως συστήματα cluster πολλών δεκάδων χρηστών σε Windows και Linux.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για Oracle Databases κατά περιστατικό ή με σύμβαση ετήσιας υποστήριξης. Οι υπηρεσίες παρέχονται από στελέχη μας που είναι πιστοποιημένοι από την Oracle επαγγελματίες (Oracle Certified Professionals). Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της Softworks σε υποστήριξη και χρήση προϊόντων της Oracle και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση αποτελεί εγγύηση και διασφάλιση για την ποιότητα των υπηρεσιών και την βέλτιστη και απροβλημάτιστη λειτουργία των προϊόντων.

Oracle Installation & Upgrade

 • Εγκατάσταση και αναβάθμιση προϊόντων λογισμικού Oracle.
 • Δημιουργία και αναβάθμιση βάσεων δεδομένων Oracle.
 • Εγκατάσταση Oracle RAC (Real Application Clusters)

Oracle Database Backup & Recovery

 • Μελέτη και εφαρμογή στρατηγικής backup αναλόγως των απαιτήσεων
 • Recovery από backup
 • Disaster recovery
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση standby database

Oracle Database Administration & Tuning

 • Εξασφάλιση καλής λειτουργίας
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης (performance tuning)
 • Σχολαστικός διαγνωστικός έλεγχος της βάσης
 • Aντιμετώπιση επείγοντων περιστατικών

Oracle Database Security

 • Ασφάλεια συστήματος
 • Εφαρμογή επιπέδων ασφαλείας χρηστών
 • Logging και monitoring των χρηστών

Oracle Database Services

 • Μεταφορά δεδομένων από / προς Oracle database
 • Ανάλυση και σχεδιασμός της βάσης δεδομένων
 • Data Warehousing
 • Replication και κατανεμημένες βάσεις
 • Data partitioning
 • Ειδικές εφαρμογές
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish