Εταιρεία

Συνεργασίες


Η Softworks ενισχύει τη συνεργασία της με την Oracle.

Η Oracle, η μεγαλύτερη εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων βάσεων δεδομένων (RDBMS) και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον κόσμο. Τα προϊόντα της είναι τα πλέον αξιόπιστα και τεχνολογικά προηγμένα.

Η εταιρεία μας είναι Oracle Certified Partner. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η Softworks διαθέτει τα προϊόντα της Oracle και παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικές με αυτά.

Τα στελέχη της Softworks έχοντας πολύχρονη εμπειρία στα προϊόντα της Oracle μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή και την υλοποίηση της καταλληλότερης λύσης για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από στελέχη μας που είναι πιστοποιημένοι από την Oracle επαγγελματίες (Oracle Certified Professionals). Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της Softworks σε υποστήριξη και χρήση προϊόντων της Oracle και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση αποτελεί εγγύηση και διασφάλιση για την ποιότητα των υπηρεσιών και την βέλτιστη και απροβλημάτιστη λειτουργία των προϊόντων.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish