Προϊόντα

ΤΡΙΤΩΝ Διαχείριση Υδρευσης - Αποχέτευσης


Το πρόγραμμα ΤΡΙΤΩΝ στην νέα έκδοση 3.8

Η Softworks προσφέρει την κορυφαία λύση για τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης γιατί διαθέτει:

  • Εφαρμογές που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν εξαρχής για Δ.Ε.Υ.Α.
  • Δοκιμασμένες επί σειρά ετών παρέχουν αξιοπιστία, λειτουργικότητα και πληρότητα σε εγκαταστάσεις πολλών μεγάλων και μικρών ΔΕΥΑ.
  • Λογισμικό βασισμένο σε σύγχρονη τεχνολογία που ενσωματώνει και υποστηρίζει τις νεότερες εξελίξεις της πληροφορικής (Oracle Database 11g, Multi-Tier software, Windows 2008, Enterprise Linux, ERP, Microsoft Office κ.α.)
  • Εξειδικευμένα στελέχη που έχουν υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στις δημοτικές επιχειρήσεις σε ύδρευση και αποχέτευση.

 

 

Το ΤΡΙΤΩΝ συμβάλει στην οργάνωση των επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης με άμεσα αποτελέσματα:

  • Μείωση του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Βελτίωση στην ποιότητα και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των καταναλωτών με άμεσο όφελος για την εικόνα της επιχείρησης.
  • Παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στη διοίκηση με συμβολή στην ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
  • Αύξηση παραγωγικότητας των τμημάτων και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.

Η λειτουργία του ΤΡΙΤΩΝ δεν απαιτεί εξειδικευμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish