Νέα

Γραφείο Αθήνας

01/01/2009

Από τον Ιανουάριο 2009 λειτουργεί το γραφείο της Softworks στην Αθήνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόνησο και άλλες περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα.

Υπεύθυνος του γραφείου Αθήνας είναι ο Τάκης Σκαρπαθιώτης.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish