Εταιρεία

Θέσεις εργασίας


Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Softworks A.E.

Ζητείται software supporter για το τμήμα υποστήριξης πελατών λογισμικού.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης.
  • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών.
  • Ευχέρεια στο χειρισμό υπολογιστών.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία στο χειρισμό εμπορολογιστικών προγραμμάτων, προγραμμάτων μισθοδοσίας.
  • Βασικές γνώσεις λογιστικής, μισθοδοσίας.
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail:

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish