Πιστοποίηση ISO9001:2015

27/04/2018

Το Σύστημα διασφάλισης ποιότητας που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει η SOFTWORKS Α.Ε. για:
 
Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής.
Παροχή υπηρεσιών  πληροφορικής.
 
πιστοποιήθηκε από την Swiss Approval Technische Bewertung κατά ISO 9001:2015 .
 
Το ISO 9001:2015 πιστοποιεί ότι η εταιρεία εστιάζει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη και απαιτεί τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. 
 
Η πιστοποίηση με το ISO 9001:2015 είναι μία απόδειξη ότι η εταιρία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, και επιβεβαιώνει ότι όλες οι λειτουργίες της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η απόκτηση του πιστοποιητικού αποτελεί το επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας όλου του προσωπικού της εταιρείας και των συνεργατών της για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish