Προϊόντα

ΤΡΙΤΩΝ / Λεπτομέρειες


Το ΤΡΙΤΩΝ είναι εφαρμογή λογισμικού (software) για την μηχανογραφική διαχείριση των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ κλπ). Το πρόγραμμα ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία που εξασφαλίζει ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών και πρωτοποριακό σχεδιασμό που απλοποιεί και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και αυξάνει την πληροφόρηση.

Το ΤΡΙΤΩΝ παρέχει για τον καθένα μέσα στην επιχείρηση πλήρως ενοποιημένη απεικόνιση των δεδομένων των καταναλωτών, έτσι βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό των υπηρεσιών.

Το ΤΡΙΤΩΝ περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος πληροφοριακών και στατιστικών καταστάσεων και ταυτόχρονα διαθέτει απεριόριστα την δυνατότητα σχεδιασμού νέων από το χρήστη.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish