ΤΡΙΤΩΝ/ i-bill

10/06/2016

Η Softworks παρουσίασε το νέο σύστημα ΤΡΙΤΩΝ/i-bill που επεκτείνει και εμπλουτίζει το εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα ΤΡΙΤΩΝ, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ύδρευσης να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τους.
 
Με το ΤΡΙΤΩΝ/ i-bill οι επιχειρήσεις ύδρευσης (και συναφείς επιχειρήσεις-οργανισμοί) έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών και αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αν θα λαμβάνουν τον λογαριασμό και σε έντυπη μορφή ή μόνο ηλεκτρονική. 
 
Το ειδοποιητήριο μήνυμα που αποστέλλεται στους καταναλωτές με e-mail ή και SMS περιέχει τα στοιχεία του λογαριασμού (ημερομηνία λήξης, ποσό οφειλής, κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής κλπ). Ο καταναλωτής μπορεί να δει αναλυτικά τον λογαριασμό του ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα και αν επιθυμεί να τον εκτυπώσει, να τον αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.
 
Το ΤΡΙΤΩΝ/ i-bill συμβάλει στην δραστική μείωση των δαπανών για την εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή-διανομή των λογαριασμών, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
  • Μείωση των δαπανών για χαρτί (έντυπα λογαριασμών), φακέλους, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών.
  • Προστασία του περιβάλλοντος λόγω του περιορισμού κατανάλωσης χαρτιού για έντυπα λογαριασμών και φακέλους. 
  • Άμεση ενημέρωση των καταναλωτών με την μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή των λογαριασμών.
  • Προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών: Οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί είναι ασφαλείς και κρυπτογραφημένοι ενώ στους έντυπους λογαριασμούς ενδέχεται να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
  • Διευκόλυνση ΑΜΕΑ: π.χ. ευκολότερη ανάγνωση του λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή συγκριτικά με την έντυπη από άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
  • Πρόσβαση των καταναλωτών στους λογαριασμούς τους 24 ώρες το 24ωρο από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet και ευκολία στην ηλεκτρονική πληρωμή.

ΤΡΙΤΩΝ/ e-Payments

Με το ΤΡΙΤΩΝ/ e-Payments, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές με τραπεζική κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Για να πληρώσει τον λογαριασμό ο καταναλωτής οδηγείται στο δικτυακό τόπο της τράπεζας όπου και δίνει τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας του και ολοκληρώνει με ασφάλεια την πληρωμή. Στη συνέχεια εμφανίζεται απόδειξη για την πληρωμή την οποία μπορεί να εκτυπώσει. Όλη η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής γιατί πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο της τράπεζας.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish