Προϊόντα

09/06/2015

Νέα υπηρεσία Cloud Backup

Η υπηρεσία παρέχει αυτόματη καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα ΤΡΙΤΩΝ, και την μεταφορά τους σε ασφαλές σύστημα αποθήκευσης της εταιρείας μας.

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ Διαχείριση Υδρευσης - Αποχέτευσης

Το κορυφαίο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και συναφών οργανισμών.
Περιλαμβάνει: Διαχείριση καταναλωτών, λογαριασμών, μετρήσεων, ταμείου, barcode, βλαβών, εργασιών, συνεργείων, διακανονισμών, τραπεζικών εντολών, ταχυπληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες...

TRITONmobile

Λογισμικό (software) καταγραφής και διαχείρισης μετρήσεων ύδρευσης για υπολογιστές παλάμης.
Περισσότερες πληροφορίες...

Πρωτόκολλο

Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου.
Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες...

Τηλεθέρμανση

Εφαρμογή διαχείρισης επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης.
Διαχείριση συμβολαίων, λογαριασμών, μετρήσεων, τεχνικής υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ/ e-Services

Διαδικτυακή εφαρμογή λογισμικού για την παροχή μέσω Internet σε καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως πληροφόρηση για το ιστορικό των λογαριασμών - πληρωμών και πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ/ Λογιστήριο

Εφαρμογή διαχείρισης λογιστηρίου ΔΕΥΑ, εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία.
Περιλαμβάνει: Λογιστική, Προμηθευτές, Αγορές, Πάγια, Προϋπολογισμό.

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ/ i-bill

Εφαρμογή δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών και αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS στους καταναλωτές ΔΕΥΑ και συναφών επιχειρήσεων-οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ/ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μετρήσεων

Εφαρμογές ολοκληρωμένης διαχείρισης μετρήσεων από ψηφιακά και συμβατικά υδρόμετρα για περαιτέρω επεξεργασία και τη δημιουργία λογαριασμών ύδρευσης.για περαιτέρω
επεξεργασία και τη δημιουργία λογαριασμών
ύδρευσης

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ/ Μισθοδοσία - Διαχείριση προσωπικού

Εφαρμογή Μισθοδοσίας και Διαχείρισης προσωπικού εξειδικευμένη για Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες...


            
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish