Εταιρεία

Τεχνολογία


Η Softworks παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην πληροφορική και επιλέγει τις τεχνολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί με βάση τα διεθνή standards, την αποδοχή τους και την καταλληλότητα για την επιθυμητή χρήση (SQL, Oracle, Delphi/Object Pascal, Java, OOP κλπ).


Παράλληλα κάνει Έρευνα και αναπτύσσει και δική της τεχνολογία. Αποτέλεσμα μακρόχρονης εμπειρίας είναι η πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών V-Forms/V-Lib.

Η βιβλιοθήκη V-Lib είναι Ένα σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων (objects, components και controls) για την ανάπτυξη 2-tier ώ 3-tier Client Server εφαρμογών. Τα αντικείμενα της V-Lib εξυπηρετούν την επικοινωνία της εφαρμογής με την βάση δεδομένων (RDBMS), το λειτουργικό σύστημα, τα περιφερειακά (εκτυπωτές, scanners κλπ), το γραφικό περιβάλλον, Άλλα προγράμματα (Excel, Office κλπ).

Το framework V-Forms είναι Ένα σύνολο φορμών και προτύπων φορμών (form templates) που συνοδεύονται από συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων. Με την χρησιμοποίηση των V-Forms τυποποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες του προγραμματισμού, διασφαλίζεται η ομοιομορφία στο περιβάλλον χρώσης και μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα εμφάνισης σφαλμάτων στα προγράμματα.

Η πλατφόρμα V-Forms/V-Lib που χρησιμοποιείται από την Softworks αλλά και συνεργαζόμενες εταιρείες για ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα, μειώνει τον χρόνο ανάπτυξης, και συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα του αποτελέσματος.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish