Προϊόντα

Τηλεθέρμανση


Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεθέρμανσης

Η Τηλεθέρμανση σχεδιάστηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στην διαχείριση τηλεθέρμανσης, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Softworks σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Διαθέτει πολύ ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης μετρήσεων και υπολογισμού λογαριασμών.

  • Διαχείριση μετρήσεων. Δυνατότητα απευθείας καταχώρησης των ενδείξεων, ή ανάγνωσης τους από υπολογιστές χειρός. Οι καταναλώσεις ελέγχονται ως προς την ορθότητα τους με τη μέθοδο των βαθμοημερών και άλλες παραμέτρους.
  • Διαχείριση λογαριασμών. Διαδικασίες υπολογισμού, εκτύπωσης και είσπραξης λογαριασμών εκκαθαριστικών - βάση των ενδείξεων της περιόδου, έναντι - βάση προηγούμενων καταναλώσεων ή με τη μέθοδο των βαθμοημερών, ενδιάμεσων, συμπληρωματικών και πιστωτικών. Μαζική εκτύπωση σε εκτυπωτές laser με barcode. Υποστηρίζονται εισπράξεις μέσω τραπεζών και ταχυπληρωμών.

Πλήρες δυνατοτήτων και σε οικονομικά και σε τεχνικά θέματα σχετικά με εγκατάσταση και συντήρηση θερμικών υποσταθμών.

  • Διαχείριση συμβολαίων σύνδεσης. Πλήρης παρακολούθηση από την αρχική αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, τον υπολογισμό του κόστους σύνδεσης, τον διακανονισμό και την αποπληρωμή των οφειλών. Καταγράφεται ιστορικό όλων των μεταβολών που αφορούν το κάθε κτίριο, και καλύπτονται μεταβολές συνδέσεων λόγω προσθήκης νέων διαμερισμάτων.
  • Διαχείριση τεχνικής υπηρεσίας. Παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων και παραμέτρων που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση των θερμικών υποσταθμών (εναλλακτών). Περιλαμβάνει παρακολούθηση βλαβών και συνεργείων.

Για κάθε ενότητα περιλαμβάνονται ενημερωτικές και στατιστικές εκτυπώσεις.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish