Προϊόντα

ΤΡΙΤΩΝ Διαχείριση Υδρευσης - Αποχέτευσης


Το πρόγραμμα ΤΡΙΤΩΝ στην νέα έκδοση 3.6

Η Softworks προσφέρει την κορυφαία λύση για τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης γιατί διαθέτει:

 

 

Το ΤΡΙΤΩΝ συμβάλει στην οργάνωση των επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης με άμεσα αποτελέσματα:

Η λειτουργία του ΤΡΙΤΩΝ δεν απαιτεί εξειδικευμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish