Προϊόντα

09/06/2015

Νέα υπηρεσία Cloud Backup

Η υπηρεσία παρέχει αυτόματη καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα ΤΡΙΤΩΝ, και την μεταφορά τους σε ασφαλές σύστημα αποθήκευσης της εταιρείας μας.

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ Διαχείριση Υδρευσης - Αποχέτευσης

Το κορυφαίο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και συναφών οργανισμών.
Περιλαμβάνει: Διαχείριση καταναλωτών, λογαριασμών, μετρήσεων, ταμείου, barcode, βλαβών, εργασιών, συνεργείων, διακανονισμών, τραπεζικών εντολών, ταχυπληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες...

TRITONmobile

Λογισμικό (software) καταγραφής και διαχείρισης μετρήσεων ύδρευσης για υπολογιστές παλάμης.
Περισσότερες πληροφορίες...

Πρωτόκολλο

Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου.
Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες...

Τηλεθέρμανση

Εφαρμογή διαχείρισης επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης.
Διαχείριση συμβολαίων, λογαριασμών, μετρήσεων, τεχνικής υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες...

e-TRITON

Διαδικτυακή εφαρμογή λογισμικού για την παροχή μέσω Internet σε καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως πληροφόρηση για το ιστορικό των λογαριασμών - πληρωμών και πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Περισσότερες πληροφορίες...

ΤΡΙΤΩΝ / Λογιστήριο

Πρόγραμμα διαχείρισης λογιστηρίου ΔΕΥΑ, πλήρως συμβατό με Κ.Β.Σ.
Περιλαμβάνει: Λογιστική, Προμηθευτές, Αγορές, Πάγια, Προϋπολογισμό.

Περισσότερες πληροφορίες...


            
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish