Προϊόντα

Νέα υπηρεσία Cloud Backup

09/06/2015

Η Softworks Α.Ε. προτείνει μια νέα υπηρεσία για αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας.
 
Η προτεινόμενη υπηρεσία αφορά στην καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΤΡΙΤΩΝ που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, και την μεταφορά τους σε ασφαλές σύστημα αποθήκευσης της εταιρείας μας. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του βασικού αλλά και του backup server της επιχείρησης θα υπάρχουν ασφαλισμένα τα δεδομένα έως και την προηγούμενη ημέρα.
 
Η εργασία εκτελείται αυτόματα καθημερινά μετά το τέλος των εργασιών της επιχείρησης σε συγκεκριμένη ώρα που θα οριστεί. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται πριν τη αποστολή και την αποθήκευση τους ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα διαρροής εμπιστευτικών δεδομένων. Τα αντίγραφα ασφάλειας διατηρούνται για 10 ημερολογιακές ημέρες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς των δεδομένων σε παλαιότερη κατάσταση (restore in time).
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish