Προϊόντα

e-TRITON


Το e-Triton είναι εφαρμογή λογισμικού (software) για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Internet σε καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης. Με το e-Triton δημιουργείται ένα portal που επικοινωνεί αμφίδρομα με το πληροφοριακό σύστημα ΤΡΙΤΩΝ (διαχείριση καταναλωτών ύδρευσης - αποχέτευσης) και παρέχει στους καταναλωτές της επιχείρησης την δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση για τις οφειλές τους, το ιστορικό των λογαριασμών τους και των πληρωμών τους, να υποβάλουν αιτήσεις, να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς τους κλπ. Έτσι δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στα γραφεία της επιχείρησης. Το e-Triton είναι κατάλληλο για ΔΕΥΑ και συναφείς οργανισμούς.

Βασικές λειτουργίες:


Το e-Triton συμβάλει ουσιαστικά στα εξής:

 
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish