Νέα

Διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA

03/01/2022

Η Softworks ολοκλήρωσε τις αλλαγές που ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν στις εφαρμογές, λόγω της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να διασυνδεθούν με την πλατφόρμα myDATA. Πλέον, οι ΔΕΥΑ πελάτες μας διαβιβάζουν καθημερινά τα παραστατικά τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΤΡΙΤΩΝ που χρησιμοποιούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση των καθημερινών διεργασιών της επιχείρησης.
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish