ΤΡΙΤΩΝ/e-bill

10/06/2016

Η Softworks παρουσίασε το νέο σύστημα ΤΡΙΤΩΝ/e-bill που επεκτείνει και εμπλουτίζει το εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα ΤΡΙΤΩΝ, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ύδρευσης να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τους.
 
Με το ΤΡΙΤΩΝ/e-bill οι επιχειρήσεις ύδρευσης (και συναφείς επιχειρήσεις-οργανισμοί) έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών και αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αν θα λαμβάνουν τον λογαριασμό και σε έντυπη μορφή ή μόνο ηλεκτρονική. 
 
Το ειδοποιητήριο μήνυμα που αποστέλλεται στους καταναλωτές με e-mail ή και SMS περιέχει τα στοιχεία του λογαριασμού (ημερομηνία λήξης, ποσό οφειλής, κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής κλπ). Ο καταναλωτής μπορεί να δει αναλυτικά τον λογαριασμό του ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα και αν επιθυμεί να τον εκτυπώσει, να τον αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.
 
Το ΤΡΙΤΩΝ/e-bill συμβάλει στην δραστική μείωση των δαπανών για την εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή-διανομή των λογαριασμών, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish