Εταιρεία

Η εταιρεία Softworks Α.Ε. έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, ευέλικτη και με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με έμφαση την υψηλή ποιότητα σε προϊόντα και συνεργασίες. Κεντρικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παραγωγή καινοτόμων λύσεων λογισμικού και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής.

Η εταιρεία διαθέτει αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις λογισμικού για τους πελάτες της που ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής. Η τεχνική που ακολουθείται στην έρευνα, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ποιότητα των παραγομένων λύσεων.

Η εταιρεία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της που βελτιώνουν ουσιαστικά τη λειτουργική αποδοτικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της ως προς την επιλογή, εγκατάσταση, επέκταση και βελτίωση των μηχανογραφικών τους συστημάτων. Οι υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης που συνοδεύουν τις λύσεις μας, προς ικανοποίηση των πελατών μας, είναι υψηλών προδιαγραφών.

Η Softworks είναι μέλος του Oracle Partners Network. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η Softworks παρέχει υπηρεσίες και διαθέτει τα προϊόντα της Oracle.


            
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish