Υπηρεσίες

Διάθεση & Υποστήριξη Linux


Η Softworks διαθέτει και υποστηρίζει το Oracle Enterprise Linux, που είναι το ιδανικό λειτουργικό σύστημα για servers (database, application server, internet κλπ).

Επίσης παρέχει σε επιχειρήσεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για συστήματα LINUX από απλούς server έως συστοιχίες cluster, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με προϊόντα της Oracle, κατά περιστατικό ή με σύμβαση υποστήριξης:

Υποστηρίζονται όλες οι καταξιωμένες διανομές linux όπως:

- ORACLE ΕΝΤERPRISE LINUX
- RED HAT ΕΝΤERPRISE LINUX
- SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER
- UBUNTU/DEBIAN

Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish